• ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
عقد قراداد اولین پروژه احداث تصفیه خانه محلی در کشور به روش BOT

عقد قراداد اولین پروژه احداث تصفیه خانه محلی در کشور به روش BOT


  • admin
  • ۱۸۱۸


با توجه به حضور گروه مهام شرق به عنوان سرمایه گذار در پروژه های صنعتی برای اولین بار در کشور قرار داد ساخت تصفیه خانه محلی فاضلاب
با توجه به حضور گروه مهام شرق به عنوان سرمایه گذار در پروژه های صنعتی برای اولین بار در کشور قرار داد ساخت تصفیه خانه محلی فاضلاب در مشهد به روش BOT بین گروه مهام شرق و شهرداری مشهد منعقد گردید.گروه مهام شرق پیمانکار عمومی در صنایع