• ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

کلینیک ترانسفورماتورهای قدرت در واقع بهترین نام برای آزمایشگاه های مجهز تست روغن ترانسفورماتورهای قدرت در گروه مهام شرق می باشد که ضمن نمونه گیری از روغن ترانسفورماتورهای قدرت جهت آزمایشهای پیشرفته تشخیص سلامت روغن و کمک به بالابردن عمر ترانسفورماتورهای قدرت به عنوان قلب سیستم های انتقال نیرو با در اختیار داشتن دستگاه های پیشرفته تصفیه شیمیایی روغن امکان احیای آن را نیز فراهم نموده است . 

تجربه دو دهه فعالیت در این زمینه منجر به تاسیس شرکت پویا پژو هش آروید پاژ به عنوان شرکتی تخصصی در زمینه آزمایش و تست روغن ترانسفورماتور های قدرت و همچنین  تصفیه شیمیایی روغن تراسفورماتور گردید و هم اکنون به عنوان عضوی از گروه مهام شرق قادر به ارائه خدماتی به شرح زیر می باشد:

1- آزمايش گازكروماتوگرافي روغن

2- آزمايشهای كنترل كيفيت روغن

3- آزمايشهای كنترل كيفيت گاز SF6

4- تصويربرداري حرارتي ( ترموويژن )

5- آزمايشهای الكتريكال تجهيزات Outdoorپستهاي فشار قوي

 6- تصفیه شیمیایی روغن 


آدرس:
شماره تماس:
ایمیل :گروه مهام شرق پیمانکار عمومی در صنایع