• ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

شرکت نیک اندیشان از شرکتهای تخصصی گروه مهام شرق  می باشد که در زمینه اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی انرژی های تجدید پذیر و سیستم های توزیع به صورت کلید دردست فعال می باشد این شرکت با دارا بودن آزمایشگاههای تخصصی و همچنین پرسنل مجرب قادر به ارائه خدمات متنوعی در حوزه های تخصصی خود می باشد  که 


نمایش وب سایت شرکت

گروه مهام شرق پیمانکار عمومی در صنایع