• ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

عنوان پروژه نام کارفرما نام پیمانکار
احداث پست سیار 15MVA-63/20KV جهت پالایشگاه شرکت نفت ستاره خلیج فارس شرکت نفت ستاره خليج فارس مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست سیار 230/63/20 کیلوولت GIS گیلان شرکت برق منطقه ای گیلان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست سیار 132/20 کیلوولت و یک دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت آذربایجان شرکت برق منطقه ای آذربایجان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست 230/33 کیلوولت GIS فولاد کاوه ایتریتک مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست سیار 230/63 کیلوولت GIS زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
حداث پست 132/20 کیلوولت GIS طالقانی شرکت برق منطقه ای خراسان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست 132/20 کیلو ولت GIS شمال پارک مشهد (الماس شرق) شرکت برق منطقه ای خراسان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
خرید سوئیچگیرهای GIS پنج دستگاه پست 132/20 کیلوولت برق خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث دو دستگاه پست سیار 230/132 , 230/20 کیلوولت GIS کرمان شرکت برق منطقه ای کرمان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست سیار 230/63 کیلوولت GIS جویم شرکت برق منطقه ای فارس مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست 132/20 کیلوولت GIS سپاد مشهد (بوعلی) شرکت برق منطقه ای خراسان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
حداث پست سیار 230/63/20 کیلوولت GIS گیلان شرکت برق منطقه اي گيلان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست 230 کیلوولت GIS سد و نیروگاه سیمره شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
خرید تجهیزات و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS خمسه شرکت برق منطقه ای زنجان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست 63/20 کیلوولت اختصاصی ایران خودرو شرکت ايران خودرو خراسان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست 63/20 کیلوولت اختصاصی پارس خودرو شرکت مهندسي توسعه سايپا مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث خط وپست پاساژ 63 کیلوولت سیمان آبیک شرکت سيمان آبيک مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
خرید تجهیزات پست 66/20 کیلوولت کوهمره سرخی شرکت برق منطقه ای فارس مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پستهای 63/20 کیلوولت سرعین ، نمین ، کمی آباد اردبیل ، اردبیل غربی و پست 132/20 کیلوولت ماشین سازی تبریز شرکت برق منطقه ای آذربایجان مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
احداث پست 63/20 کیلو ولت نیروگاه بادی سیاهپوش و خط 63 کیلوولت لوشان - گیلوان به پست مذکور سازمان انرژيهاي نو ايران(سانا) مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق

جستجو پروژه ها

صنایع
 • صنایع برق و آب
 • صنایع معدنی و فلزی
 • صنایع نفت ،گاز ، پتروشیمی و پالایش
 • صنایع ریلی و خودرویی
خدمات و محصولات
 • سرمایه گذاری
 • پستهای 230و 400 کیلوولت
 • پستهای 132و63 کیلوولت
 • پستهای GIS
 • پستهای سیار
 • خطوط انتقال برق فشارقوی
 • سیستمهای مخابرات نیرو
 • نیروگاه
 • سیستمهای توزیع
 • تامین کالا
 • تعمیر و نگهداری

گروه مهام شرق پیمانکار عمومی در صنایع